Πέμπτη, Μαρτίου 27, 2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ

Την παρακάτω "εγκύκλιο διαταγή" την είχα πρωτοδιαβάσει πιτσιρικάς. Τα χρόνια πέρασαν, από κάποιο σημείο και μετά σχεδόν είχα ξεχάσει την ύπαρξή της, ώσπου κάποια χτεσινή συζήτηση μου την ξαναθύμισε.
Αν και δεν είναι άγνωστη εις το ελληνόφωνο ίντερνετ, ας την δημοσιεύσω και εγώ, έτσι, για να υπάρχει.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους
της υπ΄εμού Αστυνομικής Περιφερείας της πόλεως Δημητσάνης:

ΑΡΘΡΟΝ 1. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο Πέμπτη 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου τοιαύτης πόλεως.

ΑΡΘΡΟΝ 2. Να στερεώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχωρίαν αιδώ.

ΑΡΘΡΟΝ 3. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών,γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναικών ακατάλληλης συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενταύθα
πανήγυριν.

ΑΡΘΡΟΝ 4. Να εμποδισθούν βίαια το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

ΑΡΘΡΟΝ 5. Θα τους πεθάνω δι' άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγησιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών, των σταθμών και των μέτρων των προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος
τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρο 72 της αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του Ποινικού Νόμου "Περί βλάβης ηθών και τιμής".

ΑΡΘΡΟΝ 6. Απαγορεύεται το πτύσιμο εν τη θαλάσση. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας, καθ' όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μεταβασις προς
ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγής ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.

ΑΡΘΡΟΝ 7. Όσοι παρ' εμού οφθώσι και των οργάνων μου, εργολαβούντες άνδρες μετά θηλέων , θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν των κρατηρίω.

ΑΡΘΡΟΝ 8. Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων και κτηνών, προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων, ως και από ρυτήρος ελεύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ,
όπισθεν θήλεου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την εσθήτα του
ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέρα θα εξετάσω δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.

ΑΡΘΡΟΝ 9. Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην των λεσχών την δύσιν του Ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της Καραγκιοζαρίας την πρωϊαν περί το λυκαυγές, άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γήν
Αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

ΑΡΘΡΟΝ 10. Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.

ΑΡΘΡΟΝ 11. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισης της ρινός (τούτου επιτρεπομένου εις απομακρυσμένην συνοικίαν και περί λύχνου αφάς).

ΑΡΘΡΟΝ 12. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι' αερίων
αφεδρωνοκρουσιών.

ΑΡΘΡΟΝ 13. Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος.

ΑΡΘΡΟΝ τελευταίον. Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, ανθρώπων-γυναικών, περονοσπόρου,ποδάγρας κλπ.

Εν Δημητσάνα τη 3η Δ/μβρίου 1883
Ο Αστ. Διοικητής
Εμμανουήλ Λαγουδάκης
Υπενωματάρχης

4 σχόλια :

 1. κ. Πρκλ, δε μας κάνετε πλάκα..;

  Αν το φτιάξατε πάντως εσείς, τότε έχετε μεγάλο ταλέντο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μα ουχί σας λέγω καλέ μου Spy!!! Το κείμενο είναι γνήσιον!!!
  Και εκεί βρίσκεται το μεγαλείο του! :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τότε είμεθα θεοί εμείς οι Έλληνες. Τέλος.
  Ημίθεοι και βάλε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν και αυτο που σου εστειλα εγω ειναι αξεπεραστο λογω της εκπληκτικης ορθογραφιας, το δικο σου δεν συναγωνιζεται απο αποψη ηθικης!!! ΕΞΟΧΟΝ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Mi-la-re,
mi-la-re-si