Σάββατο, Νοεμβρίου 06, 2010

ΟΠΑ - ΟΠΑ!!!

Ουραίουν θρακιώτικουν τραγουδάκ' αφιερουμένουν στ'ς κινούργις δήμαρχ'ς π' θα iκλεχτούνι: "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ"...

... μαζί με το απαραίτητο διαφημιστικό, βέβαια:

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Mi-la-re,
mi-la-re-si