Τετάρτη, Φεβρουαρίου 13, 2013

Άλκιμοι νεανίαι

Τριών ουν χορών όντων κατά τας τρεις ηλικίας και συνισταμένων εν ταις εορταίς, ο μεν των γερόντων αρχόμενος ήδεν "Αμες πότ' ημες άλκιμοι νεανίαι", είτα ο των ακμαζόντων ανδρών αμειβόμενος έλεγεν "Αμες δέ γ' ειμέν· αι δε λης, πείραν λαβέ"  ο δε τρίτος ο των παίδων "Αμες δε γ' εσόμεσθα πολλώ κάρρονες".

Είναι μερικές φορές που αυτή η περιγραφή του Πλουτάρχου, μου φαίνεται πως ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μου...1 σχόλιο :

Mi-la-re,
mi-la-re-si