Τρίτη, Οκτωβρίου 26, 2010

ΙΣΟΒΗΤΕΣ

Όπου, προφανώς, η λέξη ΙΣΟΒΗΤΕΣ σοφά εμπεριέχει το γράμμα "ΒΗΤΑ" -αναφερόμενη προφανώς εις τους οικειοθελώς ισοβίτες, θεωρώντας τους βήτα διαλογής πράμα -όπως και είναι, βέβαια.

3 σχόλια :

Mi-la-re,
mi-la-re-si