Δευτέρα, Μαΐου 02, 2011

ΤΩ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΠΕΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΕΜΒΑΡΑΚ

Εξαπανέκαθεν το ελληνικόν τραγούδιον θεωρούσε γελοίους και αηδιαστικούς τους αμερικλάνους -προέδρους τε και δεινώς προεδρευομένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Mi-la-re,
mi-la-re-si