Παρασκευή, Ιουνίου 24, 2011

ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΡΟΧΙΑ, ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ...

Ναι, αδελφέ αναγνώστη!!! Μην τους ακούς. Υπάρχει ελπίδα, σου λέω, για όσο υπάρχουν οι αντιθέσεις μεταξύ τους!

Ήτοι, η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας εξέδωσε ελπιδοφόρα ανακοίνωση γαλλιστί (κλικ εδώ) η οποία ανακοίνωσις, μεταφρασθείσα ελληνιστί δύναται ευρεθείν κάμνοντας κλικ εδώ.

Θα μου πεις, βέβαια, σιγά τα ωά, πιθανώς δε θα με ερωτήσεις εάν υφίσταται σχέσις μεταξύ Μεγάλης Ανατολής και Μεγάλου Ανατολικού -του Εμπειρίκου, ντε.

Δεν ξεύρω να σου απαντήσω.
Πάντως φρονώ ότι υπάρχει ενδεχόμενον τα πράγματα να πάρουν άλλην ρόταν ούτως ώστε ο Αξιόπουστας και οι πέριξ του Αξιόπουστα να το φυσούν και να μην κρυώνει.

Είπαμε: Το επείγον είναι να μην περάσουν τα σχέδια των Αξιόπουστων -οπότε, πάσα προσφορά δεκτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Mi-la-re,
mi-la-re-si