Τρίτη, Δεκεμβρίου 04, 2012

ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΕΣ

Δοθέντος ότι η μονοτονία είναι αντεπαναστατική, 
η υπεράσπιση της ντοπιολαλιάς είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να πάψουμε να είμαστε μονότονοι.

2 σχόλια :

Mi-la-re,
mi-la-re-si