Σάββατο, Μαρτίου 02, 2013

Μέτρον άριστον α-λα νεοελληνικά2 σχόλια :

Mi-la-re,
mi-la-re-si