Σάββατο, Ιουλίου 04, 2009

ΑΓΝΩΣΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑΙ ΜΟΡΦΑΙ
2) Αι εφευρέσεις του Χασικλέους

Ο θρύλος και η παραμυθολογία, ως τόπον γεννήσεως του Χασικλέους θεωρεί το Δορύλαιον (σημερινόν Εσκι-Σεχιρ) της Μικράς Ασίας. Ολίγον όμως μετά την γέννησίν του, η οικογένειά του μετεκόμισεν εις την Σμύρνην, όπου και εμεγαλούργησεν ο εφευρέτης.
Πατέρας του Χασικλέους ήτο ο προσωκρατικός φιλόσοφος Χαρμανίδης, ενώ μητέρα του ήτο η κυνική φιλόσοφος Θασηφάη.

Ευρισκόμενος ακόμη εις νεαροτάτην ηλικίαν, ο Χασικλής ανεκάλυψεν τον μοριακόν τύπον του ενύδρου πυριτικού αργιλίου (Al2O32SiO32H2O), τον οποίον πρώτος πατεντάρησεν, και από τα εκ της πατέντας έσοδα επλούτισεν σφόδρα.
Με τα χρήματα που απέκτησε, εταξίδευσε πέραν του τότε γνωστού κόσμου, αναζητών την γνώσιν. Όλα δείχνουν πως έφθασεν έως των ορίων του σημερινού Πακιστάν, μυούμενος εις τα κατά τόπους ιερά μυστήρια.
Ολίγα έτη αργότερον, επιστρέψας εις την εαυτού πατρίδαν, εχρησιμοποίησεν το ένυδρον πυριτικόν αργίλιον ως πρώτην ύλην δια την κατασκευήν συσκευής επονομαζομένης "αργιλιεύς".
Η χρήσις και η χρησιμότης της συσκευής μας είναι άγνωστος σήμερον, πλην όμως όλα δεικνύουσιν ότι εν εκείνη τη εποχή υπήρξεν συσκευή δημοφιλεστάτη μεταξύ των κατοίκων του Δορυλαίου.

Άλλαι εφευρέσεις του Χασικλέους υπήρξαν ο λουλεύς, το καλάμιον, ο καπνοσωλήν, το ξηροσύμβουκον, ενώ εις αυτόν αποδίδεται και ο εμβαγλαμεύς (μουσικόν όργανον σε μέγεθος μικρού πανδουρίου).
Τέλος, σημαντική θεωρείται η συνεισφορά του Χασικλέους εις τον τομέαν της οικολογικής-βιολογικής γεωργίας -η προσφορά του εξετιμήθη υπό των αγροτών εις τέτοιον βαθμόν μάλιστα, ώστε να δυνάμεθα να ωμιλήσωμεν διά θεοποίησίν του, δι' ύπαρξιν μεταγενεστέρας μυστηριακής "λατρείας του Χασικλέους" μεταξύ των αγροτικών στρωμάτων της μικρασιατικής υπαίθρου.
Μάλιστα, σύγχρονοι λαογράφοι διατείνονται πως η λατρεία του Χασικλέους, εκχριστιανισμένη πλέον, συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ των αγροτικών και αγροτογενών πληθυσμών της πατρίδος μας.

3 σχόλια :

  1. Ναι, αλλά έχουν να κάνουν πάρτυ της προκοπής από το '22 που ντουμάνιασε μέχρι κι η Μαύρη θάλασσα.
    χεχε

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ανώνυμος3:52 μ.μ.

    Ορίστε αυτές είναι γιορτές, όχι τώρα που κάνουν μια ανάσταση και νομίζουν πως κάτι έγινε... Δεν ξέρει να το γλεντάει ο κόσμος σήμερα :p

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Mi-la-re,
mi-la-re-si