Τρίτη, Απριλίου 29, 2014

Το άγνωστο διακύβευμα των ευρωεκλογών

Βαδίζοντας προς τις ευρωεκλογές, συνειδητοποιώ πως λίγοι -ελάχιστοι- έχουν πληροφορηθεί το κεντρικό διακύβευμα του όλου πράγματος. Διακύβευμα το οποίο δεν είναι άλλο από την καθιέρωση μιας νέας, αντιπροσωπευτικότερης, σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας σημαίας που θα συμπυκνώνει τα ιδανικά της Ε.Ε.

Το προτεινόμενο προσχέδιο νέας σημαίας της Ε.Ε. είναι το εξής:

2 σχόλια :

 1. (Άσχετον, αλλά ψυχωφελές.)

  Οικοδεσπότα!

  Μην ασχολείσθε με τους αθέους αναρχοκομμουνιστάς! Στραφείτε προς τουc θηcαυρούc τηc παραδόcεώc μαc, διότι χάνετε αξιόλογα θέματα!

  Συγκεκριμένως, την Μεγάλην Παρασκευήν ενεστώτος έτους, παρηκολούθουν την ακολουθίαν του Επιταφίου από τηλοψίας. (Δίαυλος "Δημοσίας Τηλεοράσεως", αν έχετε ακουστά.) Όταν, λοιπόν, η πομπή έφθασεν εις το ύψος του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεττανία", τί εώρακα, νομίζετε, ανά μέσον εμβάτσων, τροχονόμων, ιεροψαλτών, ιερέων, μητροπολιτών, αυτού τούτου του Μακαριωτάτου, καί φανδάρων, ναπτών, αεροπόρων, ευζώνων; Ά;

  Την συμπαθεστάτην μουσούδαν του διεθνώς γνωστού Λουκάνικου, όστις εισήλθεν μεγαλοπρεπώς εις το "πλάνον"!

  Δι' αυτό σας λέγω! Παρατήστε τους αναρχοκομμουνιστάς, διά να ευρίσκετε θέματα αντάξια Υμών!

  Μετά τιμής,

  Εργοδότης Δημοσίων Έργων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εργοδότα,
  το ζήτημα που αναφέρετε χρήζει μελέτης ίνα διαπιστωθή το αίτιον της μεταστροφής των προτιμήσεων του Λουκάνικου από τα δακρυγόνα εις τα λιβάνια.
  Ωστόσο, οφείλετε να παραδεχθήτε πως η Λουκανίκειος καριέρα ξεκίνησε μέσω της συμμετοχής του εν λόγω κυνός εις αναρχοκομμουνιστικάς εκδηλώσεις, με συνέπειαν να του δημιουργηθεί το μέγα υπαρξιακόν ερώτημα: "Άραγε υπάρχει ζωή εν τοίς αναρχοκομμουνισταίς?"... Ερώτημα που αναμφιβόλως έπαιξεν καταλυτικόν ρόλον εις το να ευρεθεί ο εν λόγω κύων εν τοίς Επιταφίοις!
  :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Mi-la-re,
mi-la-re-si