Τετάρτη, Απριλίου 30, 2014

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΤΗΜΑ

Εφημερίδα Εμπρός, Ιούλιος 1920.

Ετοιμάσου και ξανα-έρχεται, ραγιά μου.
Κάτσε με σταυρωμένα χέρια, έχε και λίγη διορατικότητα και θα τον δεις κι εσύ τον νέο στοργικό ιδιοκτήτη να ξανα-έρχεται με φούρια και με κουστουμιά καινούργια.

Επανέρχομαι δια μία φοράν ακόμα από μακρυνήν διαδρομή εις το μεγάλον κτήμα του Πικερμίου-Ραφήνας. Ποίος τεράστιος πράσινος πνεύμων διά την Αττικήν. Μπορεί να πει κανείς, ότι εκεί επρωτοφύτωσε το πεύκο της, το θαυμαστότερον εις την ομοιογενή οικογένειά του ανά τον πλανήτη μας. Οι αθηναίοι αγνοούν ακόμη τας αρετάς του μαγευτικού αυτού δάσους των ανατολικών και μεσημβρινών υπωρειών της Πεντέλης. Ποίος ξέρει πόσα χρόνια θα περάσουν έως ότου να κατασκευασθεί εκεί ένας ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και να κτισθούν ξενοδοχεία, εστιατόρια, κιόσκια. Ο πανδοχεύς του Πικερμίου, κύριος Ευάγγελος Μουρίκης, είναι περιποιητικός και φιλοπρόοδος, εις δε την ακτήν της Ραφήνας αρκετά αυτοκίνητα καταλήγουν καθ' εκάστην, φέροντα εκδρομείς, οι οποίοι ελκύονται από τα θέλγητρα του μικρού όρμου. 

Το μέγα κτήμα ανήκει εις τον κύριον Αλέξανδρο Σκουζέν. Ολίγοι ιδιοκτήτες μεγάλων κτημάτων κατά το παρελθόν ηγάπησαν τόσον την ιδιοκτησία τους και εφιλοτιμήθησαν να αναπτύξουν την παραγωγήν με στοργικήν μέριμναν. Η ιδιωτική οδοποιΐα ίσως να μην ακμάζει εις κανένα άλλο κτήμα της Ελλάδας, καθώς εις το του Πικερμίου, του Δράφι, της Ραφήνας. Ο ιδιοκτήτης κατεσκεύασε και συντηρεί με ιδίας δαπάνας από το κέντρον του κτήματος προς τα διάφορα μέρη του, ήτοι προς το Ντράφι, τα Καλίσια, την Ταού Πεντέλην, το Γεροτσακούλι, την Μάνδραν Λιάκου, το Περιβολάκι, την Σκαλωσιάν, κ.τ.λ. καλούς δρόμους, τους οποίους χρησιμοποιούν και οι από τα πλησίον χωρία μεταβαίνοντες εις τα πέριξ του Πικερμίου κτήματα της μονής Πεντέλης προς καλλιέργειαν.

Εις τον όρμον της Ραφήνας  βλέπομεν την αυτήν μέριμναν του ιδιοκτήτου προς κατασκευήν έργων κοινωφελών. Ο λιμενίσκος Αραφήν προέρχεται από την πρωτοβουλίαν και την δαπάνην του κ. Αλ. Σκουζέ. Έκτισε και συντηρεί εκεί λιμενοβραχίονα εξήκοντα περίπου μέτρων μήκους, φθάνοντα εις βάθος  4  1/2 μέτρων της θαλάσσης. Συγκέντρωσε ούτως ο λιμήν της Ραφήνας την κίνησην πλοίων μεταξύ αυτού και των λιμένων της Ευβοίας Αλιβέρι, Μαρμάρι, Στούρα, Πεταλιοί, μέχρι Καρύστου, καθώς και πολλών σημείων της Κέας και τινών της Άνδρου. Όλα τα μέρη αυτά συγκοινωνούν με την πρωτεύουσαν διά του λιμένος της Ραφήνας. Το δημόσιον ηναγκάσθη να ιδρύσει εκεί τελωνοσταθμαρχείον. Αλλά και μέγα μέρος της ερχομένης  εις τας Αθήνας ιχθυοπαραγωγής του Ευβοϊκού κόλπου κομίζεται διά του λιμένος της Ραφήνας. Καθ' εκάστην είκοσι, τριάκοντα καΐκια, συχνότατα δε και ατμάκατοι, καθώς και ατμόπλοια, ως λόγω χάρη η "Κάρυστος" του Τόγια και άλλα, αγκυροβολούν εις τον λιμένα, εξυπηρετούντα την συγκοινωνίας με τα αντικρινά μέρη.

Το βρήκα δημοσιευμένο εδώ -μαζί με άλλο ανάλογο υλικό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Mi-la-re,
mi-la-re-si