Κυριακή, Μαρτίου 13, 2016

Τίς Εὔνοστος ἥρως ἐν Τανάγρᾳ καὶ διὰ τίνα αἰτίαν τὸ ἄλσος αὐτοῦ γυναιξὶν ἀνέμβατόν ἐστιν;

Τίς Εὔνοστος ἥρως ἐν Τανάγρᾳ καὶ διὰ τίνα αἰτίαν τὸ ἄλσος αὐτοῦ γυναιξὶν ἀνέμβατόν ἐστιν;

Ἐλιέως τοῦ Κηφισοῦ καὶ Σκιάδος Εὔνοστος ἦν υἱός, ᾧ φασιν ὑπὸ νύμφης Εὐνόστας ἐκτραφέντι τοῦτο γενέσθαι τοὔνομα. Καλὸς δ´ ὢν καὶ δίκαιος οὐχ ἧττον ἦν σώφρων καὶ αὐστηρός· ἐρασθῆναι δ' αὐτοῦ λέγουσιν Ὄχναν, μίαν τῶν Κολωνοῦ θυγατέρων, ἀνεψιὰν οὖσαν. Ἐπεὶ δὲ πειρῶσαν ὁ Εὔνοστος ἀπετρέψατο καὶ λοιδορήσας ἀπῆλθεν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς κατηγορήσων, ἔφθασεν ἡ παρθένος τοῦτο πράξασα κατ´ ἐκείνου καὶ παρώξυνε τοὺς ἀδελφοὺς Ἔχεμον καὶ Λέοντα καὶ Βουκόλον ἀποκτεῖναι τὸν Εὔνοστον, ὡς πρὸς βίαν αὐτῇ συγγεγενημένον. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἐνεδρεύσαντες ἀπέκτειναν τὸν νεανίσκον. Ὁ δ´ Ἐλιεὺς ἐκείνους ἔδησεν· ἡ δ´ Ὄχνη μεταμελομένη καὶ γέμουσα ταραχῆς, ἅμα μὲν αὑτὴν ἀπαλλάξαι θέλουσα τῆς διὰ τὸν ἔρωτα λύπης, ἅμα δ´ οἰκτείρουσα τοὺς ἀδελφοὺς ἐξήγγειλε πρὸς τὸν Ἐλιέα πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἐκεῖνος δὲ Κολωνῷ. Κολωνοῦ δὲ δικάσαντος οἱ μὲν ἀδελφοὶ τῆς Ὄχνης ἔφυγον, αὐτὴ δὲ κατεκρήμνισεν ἑαυτήν, ὡς Μυρτὶς ἡ Ἀνθηδονία ποιήτρια μελῶν ἱστόρηκε. Τοῦ δ´ Εὐνόστου τὸ ἡρῷον καὶ τὸ ἄλσος οὕτως ἀνέμβατον ἐτηρεῖτο καὶ ἀπροσπέλαστον γυναιξίν, ὥστε πολλάκις σεισμῶν ἢ αὐχμῶν ἢ διοσημιῶν ἄλλων γενομένων ἀναζητεῖν καὶ πολυπραγμονεῖν ἐπιμελῶς τοὺς Ταναγραίους, μὴ λέληθε γυνὴ τῷ τόπῳ πλησιάσασα, καὶ λέγειν ἐνίους, ὧν ὁ Κλείδαμος ἦν, ἀνὴρ ἐπιφανής, ἀπηντηκέναι αὐτοῖς τὸν Εὔνοστον ἐπὶ θάλατταν βαδίζοντα λουσόμενον, ὡς γυναικὸς ἐμβεβηκυίας εἰς τὸ τέμενος. Ἀναφέρει δὲ καὶ Διοκλῆς ἐν τῷ περὶ ἡρῴων συντάγματι δόγμα Ταναγραίων, περὶ ὧν ὁ Κλείδαμος ἀπήγγειλεν.

Πλούταρχος, αναγνώστη μου.
Αίτια Ελληνικά. Δες το κι εδώ -στο Νο 40.

Άβατον. Παλιό, καλό ελληνικό κρασί...


Σε ελεύθερη απόδοση, λέει κάτι τέτοιο:

Ο Εύνοστος ήταν γιος της Σκιάδος και του Ελιέως, του γιού του Κηφισού· μερικοί λένε πως τον Εύνοστο τον είχε μεγαλώσει η νύμφη Ευνόστα και εξ αιτίας της πήρε το όνομα Εύνοστος. Ήταν καλός, δίκαιος αλλά και σώφρων και αυστηρός· κάποια στιγμή τον ερωτεύτηκε η Όχνα, μια από τις κόρες του Κολωνού, η οποία δηλαδή ήταν ξαδέρφη του. Όταν εκείνη άρχισε να του την πέφτει, ο Εύνοστος τη σταμάτησε, της έριξε μερικά καντήλια και πήγε στ' αδέρφια της να τους πει τι τσαμπερδόνα αδερφή είχαν· όμως τον πρόλαβε εκείνη και πήγε πρώτη στ΄αδέρφια της, τον Έχεμο, τον Λέοντα και τον Βουκόλο, λέγοντάς τους ότι ο Εύνοστος της την έπεσε και πήγε να τη βιάσει κι ότι έπρεπε να ξεπλύνουν αυτή τη ντροπή σκοτώνοντας τον Εύνοστο. Πείστηκαν αυτοί από τα λόγια της, έστησαν ενέδρα και το σκότωσαν το παλικάρι. Ο Ελιέας, ο πατέρας του Εύνοστου, μόλις έμαθε τα νεα στράφηκε κατά των φονιάδων· αργότερα η Όχνα μεταμελήθηκε και θέλοντας αφ' ενός ν' απαλλαγεί από το βάρος της λύπης και αφ' ετέρου να σώσει τους αδερφούς της, πήγε στον Ελιέα και του είπε όλη την αλήθεια και στη συνέχεια εκείνος είπε τα καθέκαστα στον πατέρα της, τον Κολωνό. Ο Κολωνός δίκασε την υπόθεση και τα μεν αδέρφια της Όχνας κρίθηκε πως θα έπρεπε να εξοριστούν επειδή είχαν παρασυρθεί στη διάπραξη φόνου, ενώ η ηθική αυτουργός του φόνου, η  Όχνα, πήγε κι έπεσε από έναν γκρεμό, όπως λέει σ' ένα ποίημά της η ποιήτρια Μυρτίς από την Ανθηδόνα. Γι' αυτό λοιπόν το ηρώο του Εύνοστου και το άλσος στο οποίο βρισκόταν το ηρώο του Εύνοστου ήταν άβατο για τις γυναίκες, και πολλές φορές όταν συνέβαινε σεισμός ή ξηρασία ή κάποιο άλλο φυσικό φαινόμενο που εθεωρείτο διοσημία, οι Ταναγραίοι άρχιζαν να ψάχνονται μήπως τυχόν κάποια γυναίκα είχε παραβιάσει το άβατο και είχε μπει στο άλσος του Εύνοστου. Μάλιστα μερικοί -ανάμεσά τους ο Κλείδαμος- έλεγαν πως είχαν συναντήσει τον Εύνοστο να βαδίζει προς τη θάλασσα για να πλυθεί, επειδή μια γυναίκα είχε μπει στο τέμενος.Αυτά δεν τα λέει μόνο ο Κλείδαμος, τα λέει και ο Διοκλής στο περί ηρώων δόγμα Ταναγραίων. 

Λυπάμαι που σου το λέω χριστιανορθόδοξε αδερφέ μου, αλλά οφείλεις να το παραδεχτείς:
Ακόμα και στο για τις γυναίκες άβατον του Άθω, δεύτεροι ήρθατε.
Διότι ακόμα και τα για τις γυναίκες άβατα, οι αρχαίοι Έλληνες τα ανακάλυψαν!!!

Τραγούδι 
Άβατον εμπνευσμένοι από τη Σαπφώ. 
Αερίων Επέων Άρχομαι

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Mi-la-re,
mi-la-re-si