Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 05, 2012

ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...

... πάντοτε αποκτά μια πρέπουσα χρησιμότητα -όπως αποδεικνύει και η παρακάτω εικών:1 σχόλιο :

Mi-la-re,
mi-la-re-si