Παρασκευή, Ιανουαρίου 31, 2014

Κάθε εμπόδιο για καλό

Μεγάλη η σοφία του ποιήσαντος ή της ποιησάσης την παροιμία
"κάθε εμπόδιο για καλό"!!!

2 σχόλια :

Mi-la-re,
mi-la-re-si