Τετάρτη, Ιανουαρίου 15, 2014

The Ballroom Blitz

This song was inspired by an incident in 1973 when the band was performing at the Grand Hall in Kilmarnock, Scotland and were driven offstage by a barrage of bottles.

Τα πάντα μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή εμπνεύσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Mi-la-re,
mi-la-re-si